Ekologisk mat

Ekologisk mat

Ekologisk mat är livsmedel som har tagits fram på ett speciellt sätt. Den ekologiska filosofin tillåter inte användning av konstgödsel eller bekämpningsmedel som har framställts syntetiskt. En vanligt förekommande missuppfattning är att inga bekämpningsmedel alls får användas vid ekologisk odling. Det stämmer inte eftersom ämnen som finns i naturen, som till exempel svavel, pyretriner och spinosad, får användas som bekämpningsmedel.

Vid ekologisk produktion av livsmedel ska det foder som djuren äter vara ekologiskt och majoriteten av fodret ska dessutom vara odlat på den gård där djuren lever. Man lägger också stor vikt vid att djuren tillåts vistas utomhus och ge uttryck för sina medfödda beteenden. När det gäller behandlingar med läkemedel, som exempelvis antibiotika, ska det användas med försiktighet på djuren. Karenstiden innan ett djur som har behandlats med ett läkemedel förlängs.

Ekologisk märkning och ekotrenden

Mat som är framtagen på ett ekologiskt vis har ofta en märkning som visar att livsmedlet är ekologiskt. Denna märkning kan inte vem som helst sätta på sina produkter, utan endast ekomat som härstammar från certifierade gårdar kan få sina produkter märkta med ekologiska symboler. Ekologiska matvaror som har tagits fram inom EU bär en grön-vit symbol i form av ett löv som indikerar att produktion är ekologisk.

Ekologiska livsmedel kostar generellt sett lite mer än andra livsmedel. Detta beror bland annat på att den är något dyrare att ta fram och att ekologisk odling ger ungefär 20 procent mindre skördar än konventionella odling. Trots det aningen högre priset ökar ekologisk mat i populäritet, allt eftersom fler och fler människor ser fördelarna med att köpa ekologiskt framtagna livsmedel. Ekomat innehåller mindre giftiga ämnen från bekämpningsmedel än konventionellt odlad mat. Dessutom tilltalar den bakomliggande ekologiska filosofin allt fler människor, då vi blir mer och mer miljömedvetna. Ekomat ger med andra ord såväl hälsomässiga vinster som miljömässiga sådana.